Varjúné Legát Katalin

fejlesztőpedagógus, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
Telefon: 
20/886-2994 vagy 20/541-3050

Pedagógus szüleim példája nyomán kicsi gyermekkorom óta a pedagógusi hivatásra készültem. Elsőként tanítói diplomát szereztem 1989-ben a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd magyar szakos tanári diplomát 1996-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Az oktató-nevelő munkámban mindig is kerestem azt az utat, ahol valóra tudom váltani pedagógiai elképzeléseimet.

Célom, hogy a lehető legmagasabb szintre juttassam el neveltjeinket képességeikben, önértékelésükben, és az önérvényesülésükben. Erre az útra akkor találtam rá igazán, amikor fejlesztőpedagógus végzettséget szereztem 2006-ban, valamint tehetségfejlesztő szaktanácsadó lettem 2011-ben.

Több szakmódszertani képesítést is megszereztem célom elérése érdekében:

  • Sindelar-Zsoldos program
  • Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére
  • A matematika tanulás zavarai /diszkalkulia/
  • Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül /Kalandok és álmok/
  • Mindenki iskolája – az együttnevelés gyakorlata és elméleti háttere
  • AIT-FST 

E szaktudás és gyakorlat birtokában kezdtem el két kollégámmal kifejleszteni a jelenleg már 7 alapozó funkcióra megalkotott fejlesztő eszközrendszerünket, az Okos(koc)kát, mely által a gyermekek képességei magas szintre fejleszthetők. Később, hogy a neveltjeink személyisége, érzelmi intelligenciája és alkalmazkodó funkciói is hatékonyan fejlődhessenek, létrehoztuk az Okoska Tehetségházat. Az Okos(koc)ka eszközök megalkotásával, s az Okoska Tehetségházak sikeres működtetésével pedig teljesültnek érzem pedagógiai elképzelésemet.