Számolás iskolásoknak

Ár: 
47 000 Ft + ÁFA

 A várható szállítási költség 1500-2500 Ft

A számolás képességét fejlesztő Okoskocka fejlesztő Kockajáték-család tartalma:

 • 120 db kocka fadobozban
 • színes pálcikák
 • játéklapok
 • útmutató

A készlet a matematika területének hatékony fejlesztésére vállalkozik.

Ízelítőül néhány játék a számolás, számlálás fejlődésének nyomon követéséhez, illetve fejlesztéséhez:

A számfogalom kialakítását segítő játékok:

 • Több, kevesebb, ugyanannyi perceptuális megállapítása
 • Matematikai fogalmak értelmezése, pl. páros, páratlan, stb.
 • Számsor ismerete
 • Mennyiség megszámlálása
 • A számsorban való „közlekedés” képessége
 • Számképek ismerete
 • Számnevek képeinek felismerése
 • Mennyiségállandóság (invariancia) képessége
 • Számfogalom kialakulása
 • Tő- és sorszámnév elkülönítése
 • Műveletvégzés. Hozzáadás, elvevés, bontás végzése halmazok átalakításával, illetve számlépcső segítségével (cselekvő-szemléletes szint)

 

Néhány a gyakorló dominók, tetradominók, mátrix feladatok közül:

 • Műveletvégzés számképek alkalmazásával (szemléletes-képszerű szint)

 • Műveletvégzés. Összeadás, kivonás és bontás műveleteinek verbális alkalmazása (nyelvi-fogalmi szint)

 

 • Szorzás, osztás értelmezése, alkalmazása

 • Tört és egész viszonyának értelmezése

 

 • Síkidomok megkülönböztetése, megnevezése
 • Szimmetria fogalmának értelmezése, alkalmazása
 • Tárgyak, pontok helyének meghatározása koordinátarendszerben.

 Képzéseinken résztvevők kedvezményes áron vásárolhatják meg készleteinket.