Tanítóknak

Okoskocka fejlesztő kockajáték-család

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család kiváló lehetőséget teremt a gyakorló tanítóknak, napközis nevelőknek a gyermekek tanulási képességeinek szakszerű megismerésére, fejlesztésére, valamint a fejlődés nyomon követésére.

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család a legújabb, főként a pszichológiai és fejlődésneurológiai kutatások eredményeit foglalja magában, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer érési folyamatait követi nyomon az egyes képességterületeken. Alkalmazása során fény derülhet arra, hogy a gyermek milyen stratégiával, milyen úton-módon képes a feladatok teljesítésére, s ez utalhat az idegrendszer működésének sajátos jellemzőire. Példának okáért, ha egy gyermeknél az olvasástanulás során a betűtévesztések gyakoriak, vagy a hangoztatás lassú és bizonytalan, akkor a játékeszköz idevonatkozó feladatai alapján következtethetünk arra, hogy az adott funkciót megalapozó idegrendszeri mechanizmusok miként is működnek. A pedagógus értelmezni tudja, mely gyermeknek miért jelent nehézséget bizonyos készség elsajátítása. Ennek fényében módosíthat a tanítás módszerein és stratégiáján egyes gyerekek esetében. Szükség szerint pedig fejlesztheti is az adott képességterületen a gyermeket az eszköz által. Ily módon nem csak fejlesztő, hanem korrekciós eszközként is használhatjuk az Okoskockát.

Az eszközcsalád kifejlesztői szem előtt tartották azt az alapelvet, hogy minden képességnek megvan a maga szenzitív periódusa, amikor is a gyermeknek meg kell kapnia a szükséges és sokszínű tapasztalást, illetve amikor is a gyermek igényli az adott képességet megmozgató játékokat, feladatokat. Az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy a tanítási folyamaton kívül kellő játéklehetőséget biztosítson az érés szempontjából éppen aktuális képességek, készségek gyakorlására (pl. napköziben). Mivel az iskola sokszor nem enged elegendő időt az egyes funkciók érésére, ezért szükséges adekvát fejlesztő játékokkal segíteni, facilitálni az alapvető funkciók érését. Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család kielégíti ezeket az igényeket. Az alkotók az egyes részképesség fejlesztése érdekében könnyen alkalmazható játékeszközöket kínálnak, amelyekkel a gyermekek önállóan is játszhatnak. A játékhoz biztosítottak az önellenőrzés lehetőségei. A tanító, napközis nevelő tehát nyomon tudja követni, mely gyermek milyen eszközzel játszik szívesen és eredményesen, s ez (főként az útmutató révén) elmélyült képet ad a gyermek tanulási képességeiről. Ezt segítheti még az egyes kockacsaládhoz megalkotott fejlődési lap alkalmazása is.

FIGYELEM! Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család diagnosztikus alkalmazásához megfelelő szakképesítés szükséges, melyet 30 órás  képzéseinken szerezhetnek meg a pedagógusok.