A mese-, szövegértés, mese-, szövegfeldolgozás fejlesztése az OKOSKOCKA fejlesztő eszközcsaláddal

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Alapítási és indítási engedély száma: OM -575/161/2017

A képzés módszertani segítséget kíván nyújtani a gyakorló pedagógusoknak az 5-10 éves korú gyermekek szövegértésének, szövegfeldolgozásának és szövegalkotásának hatékonyabb megismeréséhez és fejlesztéséhez. A program ehhez kapcsolódóan egy komplex fejlesztő eszköztár alkalmazásában egy egységes koncepciót testesít meg. Ennél fogva e program főként a szövegértő olvasásért felelős képességek mérésére és fejlesztésére kínál lehetőséget. Tematikai egységek:
• A szövegértés, szövegfeldolgozás, szövegalkotás pszichológiai alapjai. A szövegértést, szövegfeldolgozást megalapozó képességek fejlődésének, életkori sajátosságainak bemutatása.
• A tanulási zavar, főként a diszlexia fogalma, fajtái. A tanulási zavarok hátterében meghúzódó képességzavarok és –hiányok, azok idegrendszeri történései (előadás, szemléltetés).
• A szövegértés, szövegfeldolgozás és szövegalkotás mérése és fejlesztése az OKOSKOCKA fejlesztő eszköz alkalmazásával (előadás, kooperatív csoportmunka, önálló tanulmány elkészítése az eszközök alkalmazásának megtanulásához).
A képzés specialitása, hogy a résztvevők kellő kompetenciát szereznek a fejlesztő eszköztár szakszerű alkalmazásában, ezáltal a képességek megismerésében, fejlesztésében.
A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési és értékelési módja egy önálló tanulmány elkészítéséből áll. A résztvevőknek egy általuk választott gyermek szövegértő, szövegfeldolgozó képességeinek megismeréséhez és fejlesztéséhez kell elkészíteniük egy 5-8 oldalas tanulmányt megadott szempontok alapján. Az értékelés szempontjait a mért képességek fejlettségének meghatározása, valamint az OKOSKOCKA fejlesztő eszköz szakszerű alkalmazása jelenti. Beadási határideje a képzés zárónapját követő 2 hét. A tanulmányokat a képzőszerv írásban is értékeli, illetve megőrzi.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 órás képzés óraszámának legalább 90%-án való részvétel, valamint a tanulmányra kapott megfelelt / kiválóan megfelelt szintű minősítés.
 

A tanulmányok elkészítéséhez a képzőszerv biztosít eszközöket.

A képzés beindítása bárhol lehetséges kellő számú (minimum 10 fő) jelentkező esetében.

A képzés díja: 38 000 Ft/fő.