Gyógypedagógusoknak és fejlesztőpedagógusoknak

Okoskocka fejlesztő kockajáték-család

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család kiváló lehetőséget teremt a gyógypedagógusoknak, a fejlesztő pedagógusoknak a képességek szakszerű mérésére és fejlesztésére.

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család által a gyerekek örömmel és játékként sajátítják el, illetve gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek. Ennek megfelelően mindegyik képességterületre kidolgoztak a fejlesztők különböző kockajáték-családot és egyéb fejlesztő játékeszköz-családot is.

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család magában foglalja a legtöbb tanulási zavar veszélyeztetettséget mérő eljárás (Sindelar, MSSST, DPT, Frostig, GMP, DIFER, stb.) elveit, illetve azon képességterületek mérését és fejlesztését célozza meg, amelyeket a fenti eljárások fontosnak vélnek. Ezen túlmenőleg a legújabb, főként a pszichológiai és fejlődésneurológiai kutatások eredményeit is magában foglalja, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer érési folyamatait követi nyomon ez az eszközcsalád. Alkalmazása során fény derülhet arra is, hogy a gyermek milyen stratégiával, milyen úton-módon képes a feladatok teljesítésére, s ez utalhat az idegrendszer működésének sajátos jellemzőire. Szükség szerint, azaz az egyes funkciók idegrendszeri okokra visszavezethető alulműködése esetén képesek lehetünk a kompenzáló funkciók kiépítésére is az eszköz által. Ily módon nem csak korrekciós, hanem kompenzálást segítő eszközként is használhatjuk az Okoskockát..

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család a játékon túl tehát kellő szakképesítés birtokában diagnosztikus és fejlesztő eszköz-családként is szolgál. Ezen eszközök birtokában a szakmailag megfelelően felkészült szakember teljes képet alkothat a vizsgált gyermek képességeinek fejlettségéről, a fejlődés jellemzőiről, a fejlesztés mikéntjéről.

FIGYELEM! Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család diagnosztikus alkalmazásához, illetve a vizsgált gyermekről való pedagógiai véleményalkotáshoz megfelelő szakképesítés szükséges, melyet 30 órás képzéseinken szerezhetnek meg a pedagógusok.