Vizuális észlelés iskolásoknak

Ár: 
47 000 Ft + ÁFA

 

A várható szállítási költség 1500-2500 Ft

A vizuális észlelést fejlesztő iskolás Okoskocka fejlesztő kockajáték tartalma:

  • 120 db kocka fadobozban
  • nagy és kisméretű kártyacsomagok
  • kiegészítő fóliák mappában
  • útmutató

 

Iskolákon kívül ajánljuk azoknak az óvodáknak is, ahol fontosnak érzik a tehetséges gyermekekkel való foglalkozást is!

A készlet, amely a vizuális észlelés valamennyi területének fejlesztésére alkalmas, 13 fő feladatot tartalmaz, melyeken belül sokféle játékvariációra, nehezedő feladathelyzetre van lehetőség.

Szakmai szempontból két nagyobb csoportra lehet osztani a játékos feladathelyzeteket.

1. A játékok egyik része a Gestalt-funkciókat, azaz az alak-háttér megkülönböztetését, a vizsgált formák felismerését, háttérből való kiemelését célozzák meg. E funkciók alkalmazása során az egyén úgymond "passzív", vagyis pusztán szemével pásztázza az ábrákat, s várja, hogy megjelenjenek a keresett formák. Nincs szabályszerűség e feladatok megoldásában, a gyakorlás taníthatja meg az idegrendszert a Gestalt-funkció megfelelő működtetésére. E funkció szükséges többek között a betűk tanulásához, azok megkülönböztetéséhez.

Példák a játékokból:

Formakereső:

Nyújtott számok és formák felismerése:

Hiányos vonalábrák kiegészítése:

2. A játékok másik része már a vizuális észlelésen alapuló gondolkodási műveletek területeit mozgósítja. Idetartozik a formák megkülönböztetésének képessége, az elemző látásmód, analízis-szintézis. E műveletekhez már szükséges az irányított szemmozgás, egyes feladatoknál a téri tájékozódás, valamint az idegrendszer elemző-szervező működése. A feladatok a fokozatosság módszerével járulnak hozzá, hogy megtanítsák a gyermeket e funkciókra. E funkciók a betűk összeolvasásához, az íráshoz nélkülözhetetlenek.

A soralkotás, osztályozás, csoportosítás egy vagy több szempont szerint történik. E feladatok megoldásához a gyermeknek tudatosítania kell magában a szabályt, s azt kell alkalmaznia a feladat végrehajtása során. Tehát e játékos feladatoknál már a magasabb gondolkodási funkciók mozgósítására van szükség. A szövegértést és a matematikai gondolkodást alapozzák meg többek között e funkciók.

Példák a játékokból:

Képrendezés:

Folyamatalkotás:

Csoportosítás és osztályozás egy vagy több szempont szerint: