Tehetségház

Tudományos és egyedülálló fejlesztő program kiváló szakemberekkel és speciális fejlesztő eszközökkel

Pszichológus és fejlesztő pedagógusokból álló szakmai team közel tízéves kutató és fejlesztő munka eredményeképpen dolgozta ki az OKOS(KOC)KA fejlesztő eszközcsaládot és az arra épülő egyedülálló fejlesztő programot. A kutató és fejlesztő munka fő célja, hogy az 5-10 éves gyermekek kellő időben és kellő mértékben megkapják azt a speciális fejlesztő hatást, amely révén sikeresebbek lesznek az iskolai tanulásban, az olvasás, szövegértés elsajátításában, s majd az egyes tudományterületeken való elmélyülésben.

Érdeklődés

A program jellemzői

 • 5 éves kortól 10 éves korig korcsoportonként 6-8 fős csoportokban zajlik a fejlesztés
 • Heti 2x2 órás izgalmakkal és kihívásokkal teli foglalkozások
 • Érdekes házi „játékok”, házi feladatok
 • A gyermek fejlődésének tudományos szintű nyomon követése
 • A szülők rendszeres tájékoztatása a program szakmai hátteréről

Az Okoskocka Tehetségház programjának célja

 • A gyermek képességeinek maximális kibontakoztatása
 • A gyermek társas kapcsolatainak, érzelmi intelligenciájának erősítése
 • Az iskolára való hatékony felkészítés
 • Az olvasást, írást, számolást megalapozó funkciók magas szintre való fejlesztése
 • A szövegértés, szövegfeldolgozás komplex képességkörének fejlesztése
 • Tanulásmódszertani technikák megtanítása
 • Tehetségfelismerés és a tehetséggondozás segítése

Várható eredmények

 • Sikeres iskolai beilleszkedés
 • Gyors és hatékony olvasástanulás
 • Egyedülálló szöveg feldolgozási technikák
 • Játékos és örömteli iskolai tanulás
 • Tanult ismeretek szakszerű és színvonalas bemutatása
 • Hatékony tanulásmódszertani technikák
 • Rugalmas, rendszerező gondolkodás