Testséma

Ár: 
47 000 Ft + ÁFA

A várható szállítási költség 1500-2500 Ft

A testséma kockacsalád tartalma:

  • 120 db kocka fadobozban
  • kártyacsomagok
  • kiegészítő fóliák mappában
  • kockafogók
  • útmutató

A testséma fogalmának jelentése kettős. Egyrészt gyűjtőfogalomként használjuk a testtudat, testkép és a szűkebb értelmezésű testséma együttes kifejezésére. Útmutatónkban is így jelenik meg e fogalom. Ugyanakkor szűkebb jelentésben a testséma a testünk határainak, a mozgás feletti kontrollnak a szabályozója. Marton Magda vizuális-poszturális testsémának is nevezi.

A készlet a testséma fejlődésének minden szintjére sokféle játékos feladathelyzetet biztosít. Ezzel nemcsak az adott szintre való eljutást, hanem az egyes szintek megerősítését is megvalósíthatóvá teszi. Biztosítja tehát a fejlesztés alapelveit: a fokozatosságot, a játékosságot, a gyakorlást, s az időt az érésre.

A testséma területeinek pszichológiai értelmezésével és szükségszerűségével, valamint 10 főfeladat leírásával találkozhat az olvasó az útmutatóban. Természetesen az eszköz jóval több játékkínálatot hordoz magában, melyeket maguk a gyerekek és a gyerekekkel együtt játszó felnőttek könnyedén felismerhetnek.

Az útmutatóban leírt játékok lehetőséget adnak a testséma komplex fejlesztésére az alábbi részképességek fejlesztése által:

  • Testrészek ismerete (az anyanyelvi kockajáték-családban jelenik meg teljes részletességgel)
  • Testünk működése
  • Érzékelésmódok
  • Térirányok ismerete
  • Téri pozíciók megkülönböztetése
  • Testkép
  • Testszimmetria felismerése
  • Formafelismerés taktilis érzékelésmódban
  • Arcfelismerés, arcok megkülönböztetése
  • Érzelmek tükrözése, kifejezése (az érzelmi intelligencia eszközcsaládban jelenik meg teljességgel)
  • Testhelyzetek felismerése, reprodukálása
  • Testhatárok érzékelése
  • Mozdulatsorok kivitelezése
  • Keresztpályák fejlesztése
  • Célvezérelt mozgás végrehajtása csukott szemmel
  • A jobb és a bal agyfélteke kommunikációjának és együttműködésének fejlesztése

Képzéseinken résztvevők kedvezményes áron vásárolhatják meg készleteinket.