Iskolára való felkészítés, felzárkóztatás, tanulásfejlesztés az Okoskocka fejlesztő eszközcsaláddal

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Alapítási és indítási engedély száma: OM -575/110/2017

A képzés módszertani segítséget kíván nyújtani az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, fejlesztőpedagógusoknak abban, hogy a 3-10 éves korú gyermekek tanulást megalapozó képességeit tudják felmérni és fejleszteni a számolás; testséma és tér- és időészlelés OKOSKOCKA eszközök alkalmazásával. A képzés specialitása, hogy a résztvevők kellő kompetenciát szereznek az OKOSKOCKA fejlesztő eszköztár szakszerű alkalmazásában, ezáltal a képességek megismerésében, fejlesztésében és felzárkóztatásában.
Tematikai egységek:
• Tanulást megalapozó képességek rendszere. A részképesség-zavarok, tanulási zavarok jellemzői.
• A testséma fejlődésének életkori sajátosságai; a testséma OKOSKOCKA eszköz fejlesztő hatásai.
• A tér- és időészlelés fejlődésének életkori sajátosságai;a tér- és időészlelés OKOSKOCKA eszközök fejlesztő hatásai.
• A matematikai képességek fejlődésének életkori sajátosságai; a számolás OKOSKOCKA eszköz fejlesztő hatásai.
A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja egy önálló tanulmány elkészítéséből áll. A tanulmány témája a tanulást megalapozó képességek fejlettségének mérését, fejlesztésének lehetőségeit mutatja be egy vizsgált gyermek, esetében, vagy 3-4 fős mikrocsoporttal végzett fejlesztő foglalkozás kapcsán. A tanulmány felépítésének szempontjait a képző ismerteti a résztvevőkkel. A tanulmány terjedelme minimum 5 oldal, maximum 8 oldal. Beadási határideje a képzés zárónapját követő 2 hét. A tanulmány értékelésének szempontjait a képesség fejlettségének mérése és a fejlesztés módszertani elemeinek megvalósulása alkotják. A tanulmányokat a képzőszerv kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg fokozattal írásban is értékeli, illetve megőrzi.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 órás képzés óraszámának legalább 90%-án való részvétel, valamint a tanulmányra kapott megfelelt / kiválóan megfelelt szintű minősítés.
 

A tanulmányok elkészítéséhez a képzőszerv biztosít eszközöket.

A képzés beindítása bárhol lehetséges kellő számú (minimum 10 fő) jelentkező esetében.

A képzés díja: 38 000 Ft/fő.