Köszöntő

Mi is az Okoskocka fejlesztő eszközcsalád?

  • Pszichológus, logopédus, tehetségszakértő és fejlesztőpedagógusok által kifejlesztett játékos eszközrendszer és módszer. 
  • A komplex eszközrendszert hét eszköz alkotja. Az eszközök az egyes mentális funkciók fejlesztését szolgálják. A hét funkció a vizuális percepció, az akusztikus percepció, a számolás, a testséma, a térészlelés, anyanyelv, valamint a mese-, szövegértés.
  • Az eszközök az adott értelmi funkciót az idegrendszer érési folyamatával összhangban fejlesztik a legújabb kutatási eredmények alapján.

Az Okoskocka fejlesztő eszközcsalád célja:

  • A 3-10 éves gyermek mentális képességeinek maximális kibontakoztatása.
  • Az iskolai tanulást (olvasás, írás, számolás) megalapozó képességek fejlesztése egyedülálló koncepció alapján.
  • A szülők tájékozódása gyermekük értelmi fejlődéséről.
  • Tanulási nehézségek megelőzése, felzárkóztatás.
  • Tehetségfelismerés és a tehetséggondozás segítése.

Az eszközökkel nemcsak hatékony fejlesztő munkát, hanem kellő felkészültség esetén (30 órás akkreditált pedagógusképzések révén) diagnosztikus munkát is lehet végezni. Minimum 10 résztvevő esetén az ország bármely területén indítunk képzést.

Érdeklődő intézményekhez, szakmai napokra előzetes egyeztetés után elvisszük és bemutatjuk az Okoskocka fejlesztő eszközcsaládot!