Az Okoskocka eszközcsalád pedagógiai alkalmazása

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Alapítási és indítási engedély száma: OM - 957/115/2013

 A képzés módszertani segítséget kíván nyújtani a gyakorló pedagógusoknak a 3-12 éves korú gyermekek képességeinek hatékonyabb megismeréséhez és fejlesztéséhez. A program a képességek rendszerezésében, a képességek működésének idegrendszeri történéseiben, s ehhez kapcsolódóan egy komplex fejlesztő eszköztár alkalmazásában egy egységes koncepciót testesít meg. A képzés indokoltságát a kognitív képességek mérése és fejlesztése terén a részképesség-felzárkóztatás, iskolára való felkészítés, tanulási zavarok prevenciója, valamint a tehetségazonosítás jelenti. Tematikai egységek:
• A képességek rendszere. Az egyes képességek fejlődési szintjeinek bemutatása. A képességszintekhez játékok keresése (előadás, szemléltetés).
• A képességfejlesztés módszertani alapjai. Képességek mérése és a fejlesztő program elkészítésének elvei. Az OKOSKOCKA tematikus fejlesztő eszközcsalád alkalmazási módjai (előadás, kooperatív csoportmunka, önálló tanulmány elkészítése az eszközök alkalmazásának megtanulásához).
A képzés specialitása, hogy a résztvevők kellő kompetenciát szereznek az OKOSKOCKA tematikus fejlesztő eszközcsalád szakszerű alkalmazásában, ezáltal a kognitív képességek megismerésében, fejlesztésében.
Az ellenőrzés, értékelés módja a tematikai egységeket követően az ismeretek, s azok alkalmazásának mérése teszt, illetve csoportos teammunka révén. A záróellenőrzés módja, hogy a résztvevőknek egy általuk választott gyermek képességeinek megismerését és fejlesztésének módját kell elkészíteniük megadott szempontok alapján. A képzés végén elkészítendő tanulmányokat a képzőszerv kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg fokozattal írásban is értékeli, illetve megőrzi. Az értékelési szempont az okoskocka eszköz szakszerű alkalmazása, a kapott adatok helyes értelmezése, valamint a fejlesztendő területek meghatározása néhány fejlesztő feladat leírásával.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 órás képzés óraszámának legalább 90%-án való részvétel, valamint a tanulmányra kapott megfelelt / kiválóan megfelelt szintű minősítés.

A tanulmányok elkészítéséhez a képzőszerv biztosít eszközöket.

A képzés beindítása bárhol lehetséges kellő számú (minimum 10 fő) jelentkező esetében.

A képzés díja: 38 000 Ft/fő.

                 

 

 

 

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Jelentkezési lap47.5 KB