Az Okoskockáról

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család megalkotása során azt szerettük volna elérni, hogy a gyerekek örömmel és játékként sajátíthassák el, illetve gyakorolhassák azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek. Ennek megfelelően dolgoztunk ki 7 képességterületre vonatkozóan 1-1 kockajáték-családot.

A fejlesztő kockajáték-család számos szempontból újszerűnek és korszerűnek mondható:

  • Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család elsősorban fejlesztő eszköz, mellyel a gyermek gyakran játszhat. Eközben világossá válik, mivel boldogul könnyebben és nehezebben, s ez megbízhatóvá teszi a gyermek fejlettségének megítélését.
  • Az eszköz megbízható előrejelzést ad a tanulási zavar veszélyeztetettségének megállapítására, illetve a tanulási zavar okainak feltárására. Amennyiben a gyermek lényegesen alulteljesít az életkora alapján elvárttól, vagy teljesítménye diszharmóniát mutat, valamint a játékos fejlesztések sem mutatnak fejlődést, akkor joggal gondolhatunk potenciális tanulási zavarra.
  • Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család átmenetet képez a kétdimenziós feladatlapok és a háromdimenziós, manipulatív tevékenységet jelentő eszközök között. A manipulációba ágyazott fejlesztés hatékonyabb eljárás, mint a feladatlapozás. Ennek oka, hogy az információk szervezésében a gyermekek aktívan részt vesznek, figyelmi funkciói eredményesebbek és motivációja is erősebb. Szívesebben és gyakrabban foglalatoskodnak a gyermekek fejlesztő eszközökkel, mint feladatlapokkal. Ugyanezt tapasztaltuk a kockajáték-család esetében is.
  • Az Okoskocka eszköz-család sok-sok játékkal biztosítja azt, hogy a gyerekek egyedül, vagy akár felnőtt jelenléte nélkül 2-4 fős csoportokban is játszhassanak a kockákkal. 

Az Okoskocka fejlesztő kockajáték-családot minden pedagógus, szülő használhatja 3-10 év közötti gyermekek képességeinek fejlesztésére.

Diagnosztikus eszközként való alkalmazását 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen lehet elsajátítani.