Az Okoskocka eszközcsalád pedagógiai alkalmazása

(óvodapedagógusoknak,tanítóknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak)

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés tartalmának rövid ismertetése

Alapítási és indítási engedély száma: OM - 957/115/2013

A képzés módszertani segítséget kíván nyújtani a pedagógusoknak a 3-10 éves korú gyermekek képességeinek hatékonyabb megismeréséhez és fejlesztéséhez. A program a képességek rendszerezésében, a képességek működésének idegrendszeri történéseiben, s ehhez kapcsolódóan egy komplex fejlesztő eszköztár alkalmazásában egy egységes koncepciót testesít meg. Ennél fogva e program főként a tanulási zavarok kialakulásáért felelős képességek mérésére és fejlesztésére kínál lehetőséget. Tematikai egységek:

  • A képességek rendszere. Az egyes képességek fejlődési szintjeinek bemutatása. A képességszintekhez játékok keresése.
  • A tanulási zavar fogalma, fajtái. A tanulási zavarok hátterében meghúzódó képességzavarok és -hiányok, azok idegrendszeri történései.
  • A képességfejlesztés módszertani alapjai. Képességek mérése és a fejlesztő program elkészítésének elvei. Az Okoskocka tematikus fejlesztő eszközcsalád alkalmazási módjai a vizuális ás akusztikus észlelés, valamint az anyanyelvi fejlesztés terén.

A képzés specialitása, hogy a résztvevők kellő kompetenciát szerezzenek a fejlesztő eszköztár szakszerű alkalmazásában, ezáltal a képességek megismerésében és a fejlesztő program elkészítésében.

A képzés végére egy tanulmányt kell elkészíteni, mely egy képességterület játékba-ágyazott feltérképezését jelenti megadott szempontok alapján. A résztvevők maguk választják ki a vizsgált gyermeket és a vizsgálandó képességet is. Az okoskocka eszközzel (melyet a képzőszerv biztosít) történik a képesség felmérése. A képességszint megállapításához mérési lapot és útmutatót kapnak a résztvevők. A képzés végén beadott tanulmányokat a képzőszerv írásban is értékeli, illetve megőrzi.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a 30 órás képzés óraszámának legalább 80%-án való részvétel, valamint a tanulmányra kapott megfelelt / kiválóan megfelelt szintű minősítés.

A képzésre óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok jelentkezését várjuk. A tanulmányok elkészítéséhez a képzőszerv biztosít eszközöket.

A képzés beindítása bárhol lehetséges kellő számú (minimum 15 fő) jelentkező esetében.

A képzés oktatói:

  • Dr. Kelemen Lajos pszichológus                     
  • Török Ádámné Drubics Éva logopédus
  • Varjúné Legát Katalin fejlesztő pedagógus                                  

A képzés díja: 38 000 Ft/fő.

A képzés időtartama: 4 alkalmat érint a képzés. Az 1. nap elmélet, a 2-3. nap a fejlesztő eszközök megismerése, alkalmazási módjainak elsajátítása, a 4. nap a tanulmányok értékelése, tanúsítványok átadása. 

Képzéssel kapcsolatos információ

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Jelentkezési lap47.5 KB